Evropski poslanec Gerard Batten govori o Bilderberg skupini in vpletenost EU članov parlamenta. Gerard Batten je izrazil zaskrbljenost, da EU komisija sodeluje pri kreiranju ne demokratične svetovne vlade za katero se zavzema Bilderberg skupina.

Video: Dogovarjanje medijev z Bilderberg skupino potrjuje skrito agendo

• Evropski parlament, Strasbourg, 12. september 2011
• Govori: Gerard Batten poslanec Evropskega parlamenta, UKIP (London), skupina Evropa svobode in demokracije (EFD).
• Razprava: Enominutni govori (člen 150)
• Vsebina – Ustna vprašanja Komisiji:
- Komisija udeleženci na srečanju Bilderberg, 15. julija 2011 (P-007306/2011):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2011-007306+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

- Komisija udeleženci na srečanju Bilderberg, 9-12 junija 2011, 17. avgust 2011 (E-007820/2011):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-007820+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

Sorodne Objave: