Vsi poznamo zgodbe o tobaku, azbestu in DDT-ju. Označene in promovirane kot varne, so povzročile zelo razširjene bolezni in smrt. Čeprav je bil učinek obsežen je večini prebivalstva bilo prizaneseno. Kar ne moremo reči za temeljite spremembe v prehrani. Vsi jedo in vsi so prizadeti. Povečano število bolezni je posledica sprememb v naši hrani. Korenita sprememba se je zgodila pred desetletjem s predstavitvijo genetsko spremenjenih (GS) poljščin.

Njihov vpliv na zdravje je v veliki meri preziran, toda zadnje raziskave kažejo kako resen je problem. Genetsko modificirani organizmi (GMO/GSO/GSR – gensko spremenjene rastline )  so imeli za posledico tisoče toksičnih ali alergičnih reakcij, tisoče bolnih, sterilnih in mrtvih živin in okvaro vitalnih ali pa vseh organov, kar je pokazala študija narejena na  laboratorijskih živalih.

GS hrano je omogočila tehnologija razvita v 70. in sicer tako, da DNK ene vrste prisilijo v DNK druge vrste. Geni imajo učinek na proteine, ki lahko proizvedejo željene karakteristike ali lastnosti. Obljubljene lastnosti povezane z GSO so bile visoko leteče
– zelenjava ki naj bi rasla v puščavi
– z vitamini okrepljena žita
– in visoko produktivne poljščine ki bi nahranile sestradane milijone

Nobena od teh ni na voljo. V bistvu v vseh komercialnih GM rastlinah najdemo samo dve lastnosti; odpornost na herbicide in/ali rastlina sama proizvaja pesticide. (opomba: prašiči ki ima mnogo bolje razvit voh kot pa psi, teh rastlin ne jedo. Samo čebele so tiste ki oprašijo rastline in ohranijo raznovrstnost flore. Posledica, v Angliji je pred kratkim poginilo 90% populacije čebel, tudi našim čebelarjem kreacija podjetja Monsanto ni prizanesla.)

Rastline (soja, koruza, bombaž in kanola) odporne na drugače smrtonosne odmerke herbicidov so inženirane z geni bakterije. To daje kmetom več prožnosti pri izkoreninjenju plevela in več dobička GMO podjetju. Ko kmet kupi GS semena, podpiše pogodbo da bo kupoval herbicide od istega podjetja. 80% vseh GS poljščin je odpornih na herbicide. Ostalih 20% so koruza in variacije bombaža, ki proizvaja pesticide v vsaki celici. To dosežejo z genom bakterije Bacillus thuringiensis ali Bt, ki proizvede naraven strup imenovan Bt-toksin ki ubija insekte. Poleg teh dveh lastnosti obstaja tudi gensko spremenjena papaja in bučke odporne na bolezni, ki vključujejo manj kot 1% GMO površine v jutrih.

V laboratorijih kjer testirajo živila in varnost le-teh uporabljajo miši in podgane, ki imajo najbolj podoben metabolizem človeku. Poleg prašičev, ki pa so predragi.

7 od 20 Miši hranjenih z gensko spremenjenim paradižnikom je zbolelo za rano na želodcu, zaradi toksinov v GS hrani.
Miši hranjene z GS krompirjem, ki proizvaja Bt-toksin so razvile abnormalne in okvarjene celice, kot tudi bujno rast tkiva v želodčni steni in črevesju(glej sliko).

Miši ki so bile hranjene z gensko spremenjenim krompirjem so dobile okvaro jeter.

Reproduktivne okvare in umrljivost novorojenčkov
Testisi miši in podgan so se dramatično spremenili. Pri podganah so bili testisi temno modri namesto roza(glej sliko). Pri miših so se celice spermijev spremenile. V zarodkih miši ki so bile hranjene z gensko spremenjeno sojo, so pokazale spremembe v DNK funkciji v primerjavi s starši mladičev.
51,6% mladičev hranjenih z GSO je poginila v treh tednih, v primerjavi z 10% ki niso jedli GS sojo.


Velikost in teža podmladka hranjenega z GSO je znatno manjša (glej sliko). Te miši se niso bile sposobne razmnoževati.

Kmetje poročajo o sterilnosti živine in smrti
Dva ducata kmetov je poročalo o prašičih ki so imeli reproduktivne probleme, ko so jih hranili za določenimi variacijami Bt koruze. Prašiči so bili sterilni prihajalo je do splavov ali pa so izkotili vrečo vode. Krave in biki so prav tako postali sterilni. Bt koruza je bila vzrok smrti krav, konjev, vodnih bizonov in kokoši.

Poročila o smrti, boleznih in sterilnostih so v velikih številkah. Mediji se še naprej ne zmenijo za problem. Saj bodo v nasprotnem primeru izgubili fundacije in sponzorje.

Ta študija je dolga 28 strani in si jo lahko preberete v celoti v angleškem jeziku na strani:
http://www.scribd.com/doc/7796594/State-of-the-Science-on-the-Health-Risks-of-Gm-Foods

Le zakaj so v zadnjem trenutku neodvisnim raziskovalcem ukinili sredstva, ravno ko so želeli predstaviti svoje ugotovitve parlamentu evropske unije.

Gensko spremenjene rastline so dovoljene in se je ne označuje na trgovskih policah, spodaj fotografija hrčka iz študije ruskega biologa Alexeya V. Surova, ki si jo lahko preberete tukaj. Hrček je tretja generacija hranjena z GSO in v ustih mu raste dlaka. Teh mutacij je lahko še več saj je študija bila zelo kratka.

genetsko spremenjeni organizmi, (modificirani) gmo, gso hrana povzroča mutacije, hrčkom rastejo dlake v ustih. Kaže nova ruska študija tovrstne hrane.

Sorodne Objave: